IPBES Globális Értékelés: A cselekvéshez vezető út

Az 2019. tavaszán kiadott IPBES globális értékelés jelentős mérföldkő a nemzetközi tudományos közösség számára. A következő fontos feladat most az, hogy az eredményeket nemzeti és helyi szinten is megismertessék és alkalmazzák, hiszen a legtöbb biodiverzitást és ökoszisztéma-szolgáltatást befolyásoló szakpolitikai és gazdálkodással kapcsolatos döntés ezen a szinten születik.

Az értékelésekben megfogalmazott eredményes és tartós intézkedésekhez olyan multidiszciplináris tudományos-szakpolitikai folyamatokra van szükség, amelyek keretezik és elősegítik a különböző ágazatok döntéshozóinak és érdekelt feleinek együttműködését és közös tudás-teremtését. 

A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások helyreállítását célzó szakpolitikai válaszokat kiváltó értékelések példái rávilágítanak a kormányok, nem kormányzati szervezetek (NGO), a magánszektor, a civil társadalom és a tudományos közösség jelentős, hosszú távú kötelezettségvállalásainak szükségességére.

Részletek a Trend in Ecology and Evolution című folyóiratban megjelent cikkben olvashatók.